Nils Oskar Andersson


Jordbruksarbetare i Ettingbo Östervåla.
Jordbruksarbetare i Spånga Ettinga Östervåla 1937.
(även kallat Spångmyren)
(Stolp Nisse). Jobbade med stolpresning.