Johan Jansson


Landbondemåg i Ingborgbo 1/4 mtl, Östervåla.
Torpare i Väster Mossbo under Aspnäs, Tierp 1832.
Väster Mossbo hör under Gysinge Bruk från 1846.
Familjen flyttar till Öndbo Östervåla 1881-04-09.