Per Andersson


Till Tierp från Korsbo 1867-10-10. Arbetare. Familjen flyttar från Tierp till Gävle 1869-11-12.
Måg, Arbetskarl sedan Torpare i Krogen, Östervåla.
Familjen kom från Gävle 1884-09-08.