Johan Ersson Westerlund Hejsman Sillén


Soldat i rote Nr 18 Sillbo, Östervåla vid Salbergs Kompani, Västmanlands Regemente.
Har förut hetat Ersson Westerlund.
Bytt soldatnamn från Hejsman till Sillén.
Stolsnickare Lövlunda Nr:2 under Fågelsta, Östervåla.