56-70 års Vapen

56-70 års Vapen
Östervåla landskommuns vapen 1956-1970. Vapnet används ej längre. 1956 fastställdes vapen och flagga för Östervåla kommun. Man tog hovtången från sigillet för Våla härad. Till detta lades tre liljor som återfinns i ätten Tigerhielms vapen.