Stolriket.jpg

Stolriket.jpg
Denna skyllt står vid de tre stora infarterna till Östervåla Samhälle.
Fotograf Dag Westerlund.