Stolinv2.jpg

Stolinv2.jpg
Östervålastolen, denna stol är symbol för stolriket Östervåla. Invigdes den 2 juli 2005. I mitten av 1800-talet fanns det stolsnickare överallt runt om i byggden. Finns uppsatt vid gamla kyrkskolan väl synlig. Kommer man 272 från Uppsala finns den efter kyrkan till höger.