Nybygget

Nybygget
Det av Heby kommun, Hebygårdar nybyggda husen, som startade hösten 2009. Huset i förgrunden var inflyttningsklart 1 sept. 2010 och det andra 1 nov. 2010.