Stolsnickare

Stolsnickare
Stolsnickare från Korbotorp (Kullen) och Kanikebo, början av 40-talet. Han till vänster heter Lars Lindström, Korbotorp och han till höger heter Per Eriksson, Kanikebo. Lars Lindström var far till Eumanuel Lindström. (Kull-Manne). Bilden är tagen 1944-45.