Stolinv3.jpg

Stolinv3.jpg
Början till avtäckningen.