Första gård.jpg

Första gård.jpg
Bilden hämtad ur Östervåla Hembygdsförenings fotoarkiv.