Hjalmar Karlsson, Mårtsbo, Östervåla, (f.d. Mackägare)