Hjalmars gård i Mårtsbo

Hjalmars gård i Mårtsbo
Närmsta granne med Mårtsbogården.