52 Cyklister, Lars Pettersson, Mårtsbo till vänster den andra okänd