29 Mårtsboboden, Gammal handelsbod

29 Mårtsboboden, Gammal handelsbod
(Nr 4 på skissen). Mårtsbo-boden. Östervålas första Lanthandel. Från 1840-talet. Innehåller två bodar, vänster handelsbod och höger matbord. Den har ägts av Karl Vilhelm Garfvé, donatorn Generalkonsul Erik Åkerlunds morfar och har genom önskan av Erik Åkerlund blivit överlämnad till Östervåla Hembygdsförening. Gåva från dåvarande ägaren, Lars Pettersson, Mårtsbo. Från mitten av maj 2012, har 1800-tals snickeriet från Backastugan flyttat in, då i den högra delen. Den vänstra innehåller en gammal skolsal.

Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-09-06 22:43:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2011-04-23 21:45:04) Kontakta föreningen