Oskar Sigfrid Leonard Friberg


Till Uppsala 1939-11-10 från Hov Haga, Östervåla.
Vid giftemålet Grovarbetare, Svartbäcksgatan 67, Uppsala.