Stig Roland Hjalmarsson


Avled i en ålder om 9 mån och 4 dagar.