Josua Emanuel Lindgren


Flyttar till Skeppsholm Stockholm 1892-01-14 från Mårtsbo Östervåla.
Flaggunderofficer.