Frans Georg John


Vid giftemålet boende i Västberga, Ettinga, Östervåla.
Träarbetare i Hovstalund 1924-1925 och i Åby Nr 1, Edvik, Östervåla 1925-1927.
Snickeriarbetare Fredsbacken Nr 6 från 1927, Hovs egor.
Familjen till Knivsta 1933-11-03.