Ernst Mauritz Landén


Hemmansägare i Mårtsbo 1:1 Östervåla.
Medlem i Östervåla hembygdsförenings styrelse år 1945-1950.