Erik Vilhelm Lundqvist


Skomakare i Lundby Mårtsbo ägor Östervåla 1901-12-20.
Erik Vilhelm byggde 1912 ett hus mitt emot Gästis, Åby nr:8 Lundby som sedemera blev en av Östervålas skoaffärer. Finns inte kvar som skoaffär längre, stängdes för några år sedan.