Erik Emil Lindgren


Flyttar till Skeppsholm Stockholm 1896-02-05 från Mårtsbo Östervåla.
Flaggunderofficer i Kungliga Flottan.