Karl Gustaf Lindgren


Flyttar till Karlskrona 1890-10-06 från Mårtsbo Östervåla.
Underofficer av 2:a graden vid flottan.