Johan Fridolf Persson Söderlund


Fader Johan Ersson (* 1871-12-10 Horsskog), från Horsskog nr:2 Östervåla,
som utvandrar till Nord Amerika 1893-02-13.
Styvson, Grovarbetare Smedstorp Östervåla.
Hushållerska Emma Kristina Karlsson (* 1875-03-06) från 1925 i Smedstorp.
Grovarbetare Aspnäs Östervåla 1927.
Byggnadsarbetare Furulid Aspnäs Östervåla 1929.
Fader till barnen Sven Harald och Gösta Patrik Johansson enligt lagstadgat erkännande den 16/11 1921.