Jan Andersson Stoltz


Dräng i Jutbo, Östervåla 1823, flyttar till Österfärnebo 1824.
Avskedad Artillerist Ingborgbo, Östervåla, kom från Stockholm till hemmet i Ingborgbo 1828.
Inhyses Västra Åby ägor, Östervåla, kom från Tierp 1832.
Bonde i Berg Nr:1 1/6 mtl. Östervåla 1843.
Fördelsman Berg Nr:1 Östervåla 1868.
Fördelsman, f. Artilleristen Östra Horsskogs ägor, Östervåla 1872.