Anna Ingeborg Vaxin f. Mattsson


Kyrkobolförd i Vaksala vid sin död.