Per Persson


Jordbruksarbetare. Timmerman och utjordsägare i Skeppsholmen, Tobbo ägor, Östervåla, från 1895-11-13.