Erik Ersson


Hemmason i Ingeborgbo 1/4 mtl. Östervåla.
Landbonde och stolsnickare i Ingeborgbo 1/4 mtl. Östervåla från 1871.