Johan Emil Ersson


Fabriksarbetare Harnäs, Stenvreten Älvkarleby.
Fabriksarbetare Medora (Missionsförsamlingens gård) Älvkarleby 1903.
Fabriksarbetare i Skutskär Älvkarleby 1908-11-23.
Från 1909 bokfördes Skutskär som egen församling.
Gick ut i aktiv pastorstjänst 1920.
Predikant I Gästriklands Ansgariförening år 1935.