Olof Ersson


Avled i en ålder om 16 år, 6 mån och 5 dagar.