Olof Ersson


Avled i en ålder om 1 år, 7 mån och 15 dagar.