Olof Olsson


Avled i en ålder om 1 år, 2 mån och 3 dagar.