Per Abelsson


Avled i en ålder om 11 mån och 19 dagar.