Per Abelsson


Avled i en ålder om 1 mån och 11 dagar.