Beda Eriksson f. Eriksson


Sömmerska i Bäggeby, Tierp.
Inskriven i Tierp 1905-12-14.
Sömmerska i Municipalsamhället Tierp.
Flyttade till Annevik Svingbolsta, Östervåla 1910-10-07.