Olof Grelsson


Bonde i Sätra, Östervåla 1801 - 1835.
Fördelsman i Sätra ägor, Östervåla 1835.