Erik Olsson


Avled i en ålder om 2 år, 9 mån och 12 dagar.