Erik Olsson


Bondmåg Kvarsta, Harbo. Flyttade till Harbo 1780, åter till Östervåla 1795.
Bonde i Vreta, Östervåla.