Erik Persson


Torpare i Sörbo Lindsbro egor, Östervåla.
Till Rödjebro, Huddunge 1891-03-12.