Elsa Lindström på cykelsemester.

Elsa Lindström på cykelsemester.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.