Elsa Lindström, Gästboslätten, Östervåla.

Elsa Lindström, Gästboslätten, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.