Albin Lundström


Chaufför Åby 9:2 (Kraka), Östervåla. 1939.
Chaufför Åby 8:33 Tallbacken, Östervåla. 1941-1942.
Chaufför Mårtsbo 1:9, Östervåla. 1942-1951-10-31.
Chaufför Borgen 1:4, Östervåla 1951-10-31.
Chaufför Åby 8:5 (Färgare Nordins) Östervåla 1953-11-24.