Erik Alvar Wallin


Ogift.
Var hemma på gården hela sitt liv.