Stina Jönsdotter


Avled i en ålder om 2 mån och 1 dag.