Johan Andersson


Bonde i Tängesbo Nr 1 1/6 mtl, Östervåla.