Erik Andersson


Avled i en ålder av 3 år, 8 mån och 7 dagar.