Magnus Landberg


Måg, Jordbruksarbetare i Borgen 1:2 Östervåla.
Jordbruksarbetare, boende i Åby 2:14, Östervåla från 1938.
Åby 2:14 ligger mitt emot Åbyhus.