Anders Joel Andersson


Nämdeman, Häradsdomare.
Måg, jordbruksarbetare i Bjurvalla nr:4 3/8 mtl. (Nyvalla) Östervåla.
Hemmansägare i Bjurvalla nr:4 3/8 mtl. 4:2 Nyvalla Östervåla 1922.
(kallades troligen Nyvalla från 1922.)