Emma Mathilda Landberg


Avled i en ålder om 3 år, 8 mån och 4 dagar.