August Landberg


Avled i en ålder om 3 år och 13 dagar.